Časté dotazy

Použité materiály

Za kvalitu použitých materiálů při výrobě jímek, septiků a ostatních plastových nádrží ručíme certifikátem o kvalitě použití materiálu, který je ze 100% vstupu použit jako nový, nikoliv regenerát 2. a 3. jakostní kategorie.

Jímka a její velikost?

Jímka a její správný objem (velikost) bere do úvahy tři podmínky:

počet obyvatel
spotřeba vody na osobu za den
možný interval vyvážení
Do spotřeby vody se započítává veškerá odpadní voda napojená na jímku (tzn. wc, sprcha, dřezy, atd.) – to je POTŘEBA vzít v potaz. Při napojení výše zmíněných zařízení vychází průměrná spotřeba na osobu za den 0,150 m3, tj. 150 litrů. Dle normy se můžeme řídit tímto vzorcem:

V = N*Q*T

N – počet uvažovaných obyvatel
Q – průměrná spotřeba vody na osobu v l/den
T – interval vyvážení žumpy / jímky ve dnech

Naše rada zní

Standardní jímky k rodinným domům se pohybují ve velikostech 8 – 15 m3, ke komerčním budovám (penzion) 15 – 20 m3, k chatám 2 – 6 m3. Vše o velikosti jímky Vám dokážeme rozumně a stručně vysvětlit. Pro radu nás neváhejte kontaktovat.

Jakou jímku do jaké oblasti?

Samonosná jímka

Samonosné jímky je možné použít do míst bez statického zatížení, do míst BEZ výskytu spodní vody a do míst bez těžké jílovité půdy.

Dvouplášťová jímka

V místech s výskytem spodní vody nebo těžší jílovité půdy je využívána dvouplášťová jímka.

Jímka k obetonování

Do míst s vyšším statickým zatížením doporučujeme jímku k obetonování. Jímku je NUTNÉ celou obetonovat.

Dvouplášťová jímka k obetonování

V místech výskytu statického zatížení (přejezd aut) a v místech s výskytem spodní vody je využívána dvouplášťová jímka k obetonování. Doporučeno objednat radši jímku v dvouplášťovém provedení a ještě obetonovat.

Septik a jeho velikost?

Septik je narozdíl od jímky (žumpy) opatřen kromě nátoku také odtokem. V septiku probíhá mechanické čištění odpadních vod. Stupeň přečištění závisí na velikosti a tvaru septiku. Septik je v základní nabídce od nás vyroben jako septik tříkomorový, kde pomocí přepadů probíhá čištění a vyhnívání odpaních vod a splašek.

Účinnost čištění septiku se zvyšuje s použitím zemního pískového filtru, který se napojí na odtok septiku a následně probíhá přečištění až 96 – 99 %. Voda se poté za povolení úřadů může vypouštět do toků nebo udělat vsak do zeminy.

Plastový septik je koncipován jako bezúdržbový produkt na odpadní splaškové vody. Ke správné funkčnosti jsme schopni dodat také bakterie, které napomáhají správnému procesu vyhnívání. Jsme schopni pro Vás vyrobit septik kruhový i septik hranatý.

Velikost septiku určují tzv. “ekvivalentní obyvatelé”, např.:
2 osoby žijící v jednom domě = 2 ekvivalentní obyvatelé (EO). Průměrná spotřeba na osobu je cca 150 l / den vody, pro 2 – 3 EO tedy může vystačit septik s objemem 3 m3, pro větší domácnost o 4 – 6 lidech pak vystačí septik o objemu 6m3.

Jaký je rozdíl mezi jímkou a septikem?

Jímka (lidově řečeno žumpa) je produkt na odpadní vodu určen k vyvážení. Jímka má pouze nátok (napojení na odpad) a po určitém čase se musí vyvážet fekálním vozem. Jímka se doporučuje k chatovým oblastem a pro domácnosti s nižším počtem obyvatel. Septik je narozdíl od jímky produkt, kde dochází k čištění odpadní vody ve 3 komorách (u nás je v základu proveden jako septik tříkomorový). Třetí (poslední) komorou voda odtéká odtokem dle určených DN rozměrů.

Za septik je možno napojit zemní pískový filtr a kvalita předčištění dosáhne krásných 96 – 99%.

Nádrž na dešťovou vodu (retenční nádrž) a její velikost?

Nádrž na dešťovou vodu nebo – li retenční nádrž je vodotěsná nádoba na vodu pro její další využití. Jedná se o šetrné hospodaření s přírodními zdroji, tzn. čerpat minimálně pitné vody z kohoutků a využívat retenční nádrž. Při pořízení je nutné zohlednit velikost retenční nádrže / nádrže na dešťovou vodu.

Je na uvážení každého uživatele retenční nádrže, jakou využitelnost potřebuje k zalévání, splachování či praní. Je samozřejmě zbytečné, aby nádrž na dešťovou vodu byla nevyužita celá, ale také je zbytečné aby voda zbytečně utíkala bezp. přepadem.

Velkikost nádrže je třeba zohlednit na velikosti střechy (délkou rýn), ze které se stékáním dešťové vody nádrž plní.

Objem je důležitý parametr při volbě nádrže na dešťovou vodu.

Vzorec pro výpočet velikosti retenční nádrže na základě velikosti střech je následující:

V=(jxPxf)/a. j = úhrn srážek za rok (k vyhledání na portálu ČHMÚ), P = plocha střechy v m3, f = koeficient odtoku (šikmé střechy je cca 0,88, pro ploché zastřešení asi 0,75), a = koeficient / číslo ideální velikosti, který za dosaním číslovky 20 pak bude odpovídat až 21 dnům suchého období.

Je možné využít nádrže, jímky také jako nadzemní?

ANO, společnost CEKO.s r.o. je schopná pro Vás vyrobit jakoukoliv nádrž i s UV ochranou proti slunečnímu záření. Je NUTNÉ nás však informovat, nabídka našich produktů počítá s uložením do země.

Je možné objednat nádrž nebo jakýkoliv jiný produkt mimo rozměry uvedené v nabídce?

ANO, společnost Plastovar s.r.o. je pro Vás schopna vyrobit jímky, septiky nebo jakoukoliv jinou nádrž Vámi požadovaných tvarů a rozměrů. Děje se tak třeba při zvláštní potřebě tvaru nádrže, který by v kruhovém nebo hranatém (obdelníkovém) provedení nemusel zapadat do Vašich představ a potřeb.

Chci produkt, který není v nabídce

RÁDI POMŮŽEME i se speciálním přáním každého zákazníka. Potřebujete vyrobit např. poklop na studnu? Skříň na pojistky? Opravit chybně dodanou nádrž? Nebo něco jiného?
Kontaktujte nás telefonicky nebo mailem a rádi zhotovíme produkt dle Vašich přání a potřeb.

Šachta na vrtané studny a její určení

Máte možnost mít vlastní studnu? Zvažujete vrt? Potom byste neměli opomenout pořízení šachty na vrtané studny z PP desek, která je výhodnější oproti betonové šachtici. Od společnosti CEKO s.r.o. získáte za jedinečnou cenu plastovou šachtu z řadou výhod.

Šachta na vrtanou studnu je v podstatě 100 % vodotěsnící nádoba a slouží k montáži potřebného zařízení pro vrt studny a k dalším nezbytným kontrolám studny. Do šachty na vrtanou studnu se vkládájí vodoměry, čerpadla, armatury. šachtu na vrtanou studnu je možné osadit také závlahovými systémy a dalším příslušenstvím dle potřeby zákazníka. CEKO s.r.o. je Vám schopná nabídnout také čerpadla za zvýhodněnou cenu k produktu.

Je možné dodat produkt se vším potřebným vybavením?

ANO, veškeré plastové nádrže pro jsme pro Vás schopni dodat dle potřebného vybavení. Jsme pro Vás schopni zajistit čerpadla do retenčních nádrží za velmi zvýhodněné ceny. Dále také čerpadla kalová do přečerpávacích jímek apod. Sortiment je široký a omezený pouze Vaší fantazií.

Zemní pískový filtr a jeho specifikace

Podpora prodeje

Ke všemu prodávanému zboží dodáváme veškerá technická data a informace.

Individuální formáty

V případě zájmu o individuální rozměry nás neváhejte kontaktovat.

Doprava zdarma

Veškeré zboží vám doručíme zdarma až do místa určení, a to po celé ČR.

Pro velkoodběratele

Pro velkoodběratele nabízíme individuální přístup a ceny. Kontaktujte nás.