Kruhové jímky k obetonování se požívají v případě vysokého zatížení. Jímky k obetonování jsou vhodné pod příjezdové cesty nebo parkoviště. Nedoporučujeme využít v místě s výskytem spodní vody, či jílovité půdy.
Jímky k obetonování se usazují na 10-20cm silné betonové desky a následně jsou určeny k celkovému obetonování. Jednou z výhod výběru plastové jímky k obetonování jsou nižší pořizovací náklady.
Funkcí jímky je zadržování odpadních, či splaškových vod, které se musí při naplnění vyvézt.

Filtrovat

Cena