Délka  1160mm (1000 mm + 160mm venkovní žebra)
Šířka  860 mm (700 mm + 160mm venkovní žebra)
Výška 1200 mm (1000 mm + 200 mm revizní šachta)
Průtok 1 l/s
Počet jídel 100 denně
Objem (m3) 0,7

13 900  bez DPH

12% DPH je možné použít v případě instalace u RD a odběru jako konečný spotřebitel.

21% DPH se vztahuje na všechny ostatní případy