Délka  2660mm (2500 mm + 160mm venkovní žebra)
Šířka  1160 mm (1000 mm + 160mm venkovní žebra)
Výška 1500 mm (1300 mm + 200 mm revizní šachta)
Průtok 6 l/s
Počet jídel 600 denně
Objem (m3) 3,25

20 490  bez DPH

12% DPH je možné použít v případě instalace u RD a odběru jako konečný spotřebitel.

21% DPH se vztahuje na všechny ostatní případy