Plastový poklop pro zatížení 200 kg je určen k zakrývání průlezů
šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.
Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo
může být zajištěn dvěma šrouby.

Tento typ poklopu není určen do pojížděných ploch.

1 140  bez DPH