Plastový poklop pro zatížení 600 kg je určen k zakrývání průlezů
šachet, technologických jímek, malých ČOV apod.
Poklop je na průlezu šachty zajištěn vlastní hmotností (18 kg), nebo
může být zajištěn dvěma šrouby.
Tento typ poklopu je určen do pojížděných ploch, zatěžovaných
osobními automobily

1 638  bez DPH